Enter your keyword

O nás

Společnost VŠEOBECNÝ LÉKAŘ byla založena v roce 2014 manželi prim. MUDr. Olgou Janovskou a Ing. Tomášem Janovským.

Jsme moderní, dynamická, ryze česká rodinná zdravotnická společnost. Poskytujeme služby ambulantní péče praktického lékaře na území celé České republiky. Naším posláním je poskytovat kvalitní, šetrnou a dlouhodobou zdravotní péči zaměřenou na individuální potřeby pacienta.

Aktuálně sdružujeme na 48 ordinací praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Působíme rovněž ve více než 95 domovech sociálních služeb, kde poskytujeme pravidelnou návštěvní zdravotní péči.

Víme, že kvalitní celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu je důležitou a nedílnou součástí jejich profese. Pořádáme odborné konference, na kterých seznamujeme účastníky s aktuálními a důležitými tématy i novinkami v oboru. Snažíme se tak kolegům a kolegyním získat kvalitní informace přímo od renomovaných odborníků.

Lékařská konference